ترفندهای مفید برای فایل توابع قالب وردپرس – بخش اول
3.8 از 94 رای

ترفندهای مفید برای فایل توابع قالب وردپرس - بخش اول

ترفندهای مفید برای فایل توابع قالب وردپرس

تمام قالبهای وردپرس با فایل functions.php استفاده می شوند. این فایل بعنوان افزونه عمل میکند و به شما اجازه ی انجام بسیاری از کارها در وردپرس را میدهد. در این مقاله ما به شما تعدادی از ترفندهای مفید فایل تابع وردپرس را آموزش میدهیم.

فایل توابع در وردپرس چیست؟

توابع فایل معمولا بعنوان فایل functions.php شناخته میشوند. تمام قالب های وردپرس بصورت رایگان و حرفه ای می آیند. هدف از این فایل اجازه دادن به ارائه دهندگان قالب برای تعریف از ویژگیهای قالب و توابع میباشد. این فایل درست مثل یک افزونه وردپرس عمل میکند و میتواند برای افزودن قطعه کد سفارشی در وردپرس استفاده شود. شما میتوانید در سایتهایی مانند  میهن وردپرس با دستورالعملی که به شما میگوید چگونه کد را در فایل functions.php و یا یک افزونه وردپرس سایت خاص اضافه کنید بسیاری از این قطعه کدها را پیدا کنید.

توضیحات بیشتر در مورد فایل توابع وردپرس…

در حالیکه فایل functions.php بسیار مناسب و راحت است اما افزونه اختصاصی بهتر است زیرا مستقل از قالب وردپرس است و در نظر نمیگیرد که از چه افزونه ای استفاده میکنید. از سمت دیگر فایل تابع قالب فقط برای قالبها کار میکند و اگر قالب را تعویض کنید سپس باید کد سفارشی را در قالب جدید کپی کنید. اکنون چند ترفند مفید برای فایل توابع وردپرس ارائه میکنیم:

1. حذف نسخه ی وردپرس

شما باید همیشه از نسخه ی نهایی وردپرس استفاده کنید. با این حال ممکن است هنوز بخواهید شماره ی نسخه ی وردپرس را حذف کنید پس بسادگی قطعه کد زیر را به فایل تابع اضافه کنید:

function wpb_remove_version() {
return '';
}
add_filter('the_generator', 'wpb_remove_version');
2. افزودن لوگوی سفارشی به پنل مدیریت وردپرس

اگر بخواهید به ناحیه مدیریت وردپرس خود برچسب سفید اضافه کنید یک داشبورد لوگوی سفارشی به گام اول پردازش اضافه کنید. ابتدا نیاز دارید لوگوی سفارشی را در فولدر تصاویر قالب بعنوان لوگوی سفارشی فعلی آپلود کنید و اطمینان حاصل کنید که سایز لوگوی سفارشی  16×16 پیکسل است. سپس کد زیر را به فایل تابع اضافه کنید:

function wpb_custom_logo() {
echo '
<style type="text/css">
#wpadminbar #wp-admin-bar-wp-logo > .ab-item .ab-icon:before {
background-image: url(' . get_bloginfo('stylesheet_directory') . '/images/custom-logo.png) !important;
background-position: 0 0;
color:rgba(0, 0, 0, 0);
}
#wpadminbar #wp-admin-bar-wp-logo.hover > .ab-item .ab-icon {
background-position: 0 0;
}
</style>
';
}
//hook into the administrative header output
add_action('wp_before_admin_bar_render', 'wpb_custom_logo');
3. تغییر فوتر در پنل مدیریت وردپرس

فوتر در مدیریت وردپرس پیامهایی نظیر “سپاسگزاریم از اینکه سایت خود را با وردپرس ساخته‌اید.” را نمایش میدهد. میتوانید این پیام را توسط افزودن کد زیر تغییر دهید:

function remove_footer_admin () {

echo 'Fueled by <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a> | WordPress Tutorials: <a href="https://mihanwp.com" target="_blank">MihanWP</a></p>';

}

add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

 

4. افزودن ابزارک سفارشی به داشبورد در وردپرس

احتمالا ابزارکی که قالبها و افزونه های متعددی به داشبورد وردپرس اضافه کند را دیده اید. بعنوان توسعه قالب میتوانید کد زیر را اضافه کنید:

add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets');

function my_custom_dashboard_widgets() {
global $wp_meta_boxes;

wp_add_dashboard_widget('custom_help_widget', 'Theme Support', 'custom_dashboard_help');
}

function custom_dashboard_help() {
echo '<p>Welcome to Custom Blog Theme! Need help? Contact the developer <a href="mailto:yourusername@gmail.com">here</a>. For WordPress Tutorials visit: <a href="http://www.mihanwp.com" target="_blank">MihanWP</a></p>';
}

نمایش در تصویر زیر:

داشبورد ویدجت سفارشی

5. تغییر آواتار پیش فرض در وردپرس

اگر یک آواتار پیش فرض در وبلاگ دارید میتوانید آنرا با آواتار سفارشی خود جایگزین کنید. براحتی تصویری که میخواهید بعنوان آواتار پیش فرض استفاده کنید را آپلود کرده و کد زیر را در فایل تابع قرار دهید:

add_filter( 'avatar_defaults', 'wpb_new_gravatar' );
function wpb_new_gravatar ($avatar_defaults) {
$myavatar = 'http://example.com/wp-content/uploads/2017/01/wpb-default-gravatar.png';
$avatar_defaults[$myavatar] = "Default Gravatar";
return $avatar_defaults;
}

اکنون به صفحه تنظیمات>Discussion رفته و آواتار پیش فرض خود را انتخاب کنید:

آواتار پیش فرض سفارشی

6. تاریخ کپی رایت متغیر در فوتر وردپرس

میتوانید براحتی تاریخ کپی رایت را با ویرایش قالب فوتر اضافه کنید. با این حال در هنگام شروع سایت نمایش داده نمیشود و بصورت خودکار در سال بعدی تغییر نمیکند. میتوانید از کد زیر برای افزودن تاریخ کپی رایت پویا به وردپرس استفاده کنید:

function wpb_copyright() {
global $wpdb;
$copyright_dates = $wpdb->get_results("
SELECT
YEAR(min(post_date_gmt)) AS firstdate,
YEAR(max(post_date_gmt)) AS lastdate
FROM
$wpdb->posts
WHERE
post_status = 'publish'
");
$output = '';
if($copyright_dates) {
$copyright = "© " . $copyright_dates[0]->firstdate;
if($copyright_dates[0]->firstdate != $copyright_dates[0]->lastdate) {
$copyright .= '-' . $copyright_dates[0]->lastdate;
}
$output = $copyright;
}
return $output;
}

پس از افزودن این تابع فایل footer.php را باز کنید و کد زیر را در جاییکه میخواهید تاریخ نمایش داده شود اضافه کنید:

<?php echo wpb_copyright(); ?>

بنظر میرسد این تابع برای تاریخ اولین ارسال و آخرین ارسال است.

7. تغییر تصادفی رنگ پس زمینه در وردپرس

برای تغییر تصادفی رنگ پس زمینه ابتدا نیاز دارید کد زیر را به فایل توابع قالب اضافه کنید:

function wpb_bg() { 
$rand = array('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
$color ='#'.$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].
$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)].$rand[rand(0,15)];
echo $color;
}

سپس نیاز دارید فایل  header.php را در قالب ویرایش کنید. برچسب <body> را قرار دهید و آنرا با جایگزین کردن خط زیر اضافه کنید:

<body <?php body_class(); ?> style="background-color:<?php wpb_bg();?>">>

اکنون تغییرات را ذخیره کرده و نحوه ی عملکرد وب سایت را ببینید.

زمینه

8.تغییر آدرس وردپرس

اگر صفحه ورود وردپرس شما رفرش باشد یا قادر نباشید به صفحه مدیریت دسترسی یابید سپس نیاز به آپدیت آدرس وردپرس دارید. یک راه برای انجام این کار استفاده از فایل wp-config.php میباشد. اما اگر انجام دهید قادر به تنظیم آدرس صحیح روی صفحه تنظیمات نخواهید بود. فیلد آدرس سایت و آدرس وردپرس غیر قابل ویرایش و قفل خواهد شد. برای حل این مشکل باید کد زیر را در فایل تابع قرار دهید:

update_option( 'siteurl', 'http://example.com' );
update_option( 'home', 'http://example.com' );

فراموش نکنید که نام دامنه ی خود را جایگزین example.com کنید. پس از ورود میتوانید به تنظیمات رفته و آدرس را تنظیم کنید. پس از آن کد اضافه شده به تابع را حذف کنید در غیر اینصورت آپدیت آدرسها را هر زمان که سایت شما در دسترس بود نگه میدارد.

9. افزودن اندازه ی تصویر اضافی در وردپرس

وردپرس بصورت خودکار چندین سایز تصویر هنگام آپلود تصویر ایجاد میکند. شما نیز میتوانید اندازه ی تصویر اضافی برای استفاده در قالب را ایجاد کنید. کد زیر را به فایل تابع قالب اضافه کنید:

add_image_size( 'sidebar-thumb', 120, 120, true ); // Hard Crop Mode
add_image_size( 'homepage-thumb', 220, 180 ); // Soft Crop Mode
add_image_size( 'singlepost-thumb', 590, 9999 ); // Unlimited Height Mode

این کد سه تصویر جدید با سایزهای مختلف ایجاد میکند. میتوانید اندازه های تصویر را در هر جایی از قالب که بخواهید با کد زیر نمایش دهید:

<?php the_post_thumbnail( 'homepage-thumb' ); ?>
10. افزودنفهرست جدید به قالب وردپرس

وردپرس به ارائه دهندگان قالب اجازه ی تعیین منوی جهت یابی و سپس نمایش آنرا میدهد. برای تعیین محل منوی جدید در قالب کد زیر را  به فایل توابع قالب اضافه کنید:

function wpb_custom_new_menu() {
  register_nav_menu('my-custom-menu',__( 'My Custom Menu' ));
}
add_action( 'init', 'wpb_custom_new_menu' );

اکنون به نمایش>منوها رفته و منوی سفارشی را بعنوان گزینه محل قالب خواهید دید.

منوی سفارشی

اکنون کد زیر را به قالب جاییکه میخواهید منوی جهت یابی نمایش داده شود اضافه کنید:

<?php
wp_nav_menu( array( 
    'theme_location' => 'my-custom-menu', 
    'container_class' => 'custom-menu-class' ) ); 
?>

ادامه این ترفند ها را فردا در میهن وردپرس ببینید…

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.