ساخت ابزارک سفارشی در وردپرس
4 از 59 رای

ساخت ابزارک سفارشی در وردپرس

ساخت ابزارک سفارشی در وردپرس

ابزارک راهی آسان برای قرار دادن عناصر در سایت میباشد که قبلا آموزش کار با ابزارک ها و آموزش اضافه کردن ابزارک به قالب سایت را آموزش دادیم. قالب ها و افزونه های زیادی وجود دارند که با استفاده از ویدجت به کاربران اجازه ی ایجاد طرح های خود را میدهند. در این مقاله ما به شما نحوه ی ایجاد ابزارک سفارشی وردپرس را آموزش میدهیم.

ابزارک وردپرس چیست؟

در ابتدا ابزارک وردپرس برای فراهم کردن راه های ساده برای گرفتن طراحی و ساختار کنترل قالب های وردپرس برای کاربران ایجاد شد. بهترین قابلیت ویدجت ها کمک به قرار دادن تم در نوار کناری یا هر ناحیه ویدجت در وب سایت میباشد. همچنین به ارائه دهندگان قالب و افزونه اجازه ی انعطاف پذیری میدهد. آنها میتوانند به فراورده ی خود قابلیتی اضافه کنند که به کاربران اجازه ی تصمیم گیری در مورد زمان و مکان استفاده از قابلیت بدون استفاده از کد را میدهند.

به طور مشابه، به عنوان یک کاربر شما می توانید ویدجت خود را در یک پلاگین سایت خاص ایجاد کنید بطوری که میتوانید آنها را در هر قالبی که استفاده میکنید قرار دهید.

ویدجت سفارشی

ساخت ابزارک در وردپرس

قبل از شروع بهتر است یک افزونه مخصوص سایت ایجاد کنید که در آن کد ویدجت را قرار دهید,همچنین میتوانید کد را در قالب فایل functions.php کپی کنید اما افزونه مخصوص سایت بهتر است.

در این آموزش یک ویدجت ساده ایجاد کردیم که به بازدید کنندگان خوش آمد بگوید. کد زیر را در فایل توابع قالب سایت خود کپی کنید تا در عمل ببینید.

// Creating the widget 
class wpb_widget extends WP_Widget {

function __construct() {
parent::__construct(
// Base ID of your widget
'wpb_widget', 

// Widget name will appear in UI
__('ابزارک میهن وردپرس', 'wpb_widget_domain'), 

// Widget description
array( 'description' => __( 'ابزارک ساخته شده برای میهن وردپرس', 'wpb_widget_domain' ), ) 
);
}

// Creating widget front-end
// This is where the action happens
public function widget( $args, $instance ) {
$title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );
// before and after widget arguments are defined by themes
echo $args['before_widget'];
if ( ! empty( $title ) )
echo $args['before_title'] . $title . $args['after_title'];

// This is where you run the code and display the output
echo __( 'سلام دنیا!', 'wpb_widget_domain' );
echo $args['after_widget'];
}
		
// Widget Backend 
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'New title', 'wpb_widget_domain' );
}
// Widget admin form
?>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>"><?php _e( 'Title:' ); ?></label> 
<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" />
</p>
<?php 
}
	
// Updating widget replacing old instances with new
public function update( $new_instance, $old_instance ) {
$instance = array();
$instance['title'] = ( ! empty( $new_instance['title'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['title'] ) : '';
return $instance;
}
} // Class wpb_widget ends here

// Register and load the widget
function wpb_load_widget() {
	register_widget( 'wpb_widget' );
}
add_action( 'widgets_init', 'wpb_load_widget' );

اکنون به بخش نمایش>ابزارک ها رفته و ابزارک ساخته شده (که در اینجا اسمش میهن وردپرس بود) را در نوار کناری قرار دهید تا عملکرد ویدجت سفارشی را ببینید.

ابتدا ویدجت سفارشی ایجاد میکنیم سپس تعریفی از نحوه ی عملکرد ویدجت و چگونگی نمایش ویدجت میکنیم. در پایان ویدجت را بارگذاری میکنیم.

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.