برای بررسی صحت اعتبار گواهینامه های آموزشی میهن وردپرس ٬ لطفا شماره سریال مندرج روی گواهینامه را در کادر زیر وارد نمایید.