افزونه وردپرس

افزونه وردپرس فایل نصبی هست که روی وردپرس نصب‌شده و امکانات جدیدی به سایت وردپرسی شما اضافه می‌کند. شما می‌توانید برای زیباتر کردن یا افزودن امکانات پیشرفته به وردپرس، افزونه‌های مختلفی را استفاده کنید.

همه ما قصد داریم سایتی داشته باشیم که امکانات زیادی دارد. اگر می‌خواهید به وردپرس امکانات دلخواه خود را اضافه کنید. باید یک افزونه وردپرس متناسب با نیاز خود تهیه و نصب کنید.

بیش از چند هزار افزونه رایگان و غیر رایگان در دنیای بی پایان وردپرس وجود دارد که شما می‌توانید هر یک را انتخاب و استفاده کنید.

البته باید سعی کنید کمترین تعداد ممکن افزونه را روی سایت خود نصب کنید. چون هر افزونه چند درخواست جدید به صفحات سایت شما اضافه خواهد کرد و نصب تعداد زیادی افزونه، باعث می‌شود سایت شما با مشکل افت سرعت مواجه شود.

آشنایی بیشتر با افزونه وردپرس

افزونه رایگان وردپرس

1 2 3 51 52 53 54 55 56 57 58