قالب وبلاگی وردپرس

سایت وبلاگی دارید و قالبی زیبا می خواهید تا وبلاگ خود را از نو طراحی کنید؟ در این بخش از میهن وردپرس قالب های وبلاگی یک ستونه ، دو ستونه و چند ستونه قرار داده ایم که بتوانید با آنها چهره ای نو به سایت وبلاگی وردپرسی خودتان بدهید.

قالب ودپرس Dhaka فارسی

قالب ودپرس Dhaka فارسی

قالب ودپرس Dhaka قالب ودپرس Dhaka رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Dhaka یک تم همه منظوره زیبا می باشد که…

قالب وردپرس Boxy فارسی

قالب وردپرس Boxy فارسی

قالب وردپرس Boxy قالب وردپرس Boxy رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Boxy یک تم همه منظوره زیبا می باشد که…

قالب وردپرس Skt Coffee فارسی

قالب وردپرس Skt Coffee فارسی

قالب وردپرس Skt Coffee قالب وردپرس Skt Coffee رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Skt Coffee یک تم همه منظوره زیبا می…

قالب وردپرس Explore فارسی

قالب وردپرس Explore فارسی

قالب وردپرس Explore قالب وردپرس explore فارسی و راستچین شده توسط تیم میهن وردپرس است. explore مناسب وبسایت های وبلاگ نویسی و مجله های خبری می باشد….

قالب وردپرس Publisho فارسی

قالب وردپرس Publisho فارسی

قالب وردپرس Publisho قالب وردپرس Publisho رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس می باشد.قالب وردپرس Publisho مناسب برای سایت های چند منظوره است. این…

قالب وردپرس Masonic فارسی

قالب وردپرس Masonic فارسی

قالب وردپرس Masonic قالب وردپرس Masonic رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Masonic یک تم همه منظوره زیبا می باشد که در چارچوب…

قالب وردپرس Hapy فارسی

قالب وردپرس Hapy فارسی

قالب وردپرس Hapy قالب وردپرس Hapy رایگان و کاملا فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Hapy  یک تم در چارچوب وبلاگ نویسی می باشد…

قالب وردپرس Cenote فارسی

قالب وردپرس Cenote فارسی

قالب وردپرس Cenote قالب وردپرس Cenote رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. یک تم همه منظوره زیبا می باشد که در چارچوب…

قالب وردپرس Synapse فارسی

قالب وردپرس Synapse فارسی

قالب وردپرس Synapse قالب وردپرس Synapse رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Synapse یک تم همه منظوره زیبا می باشد که در چارچوب…

قالب وردپرس Accelerate فارسی

قالب وردپرس Accelerate فارسی

قالب وردپرس Accelerate قالب وردپرس Accelerate رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Accelerate یک تم همه منظوره زیبا می باشد که…

قالب وردپرس Smarter فارسی

قالب وردپرس Smarter فارسی

قالب وردپرس Smarter قالب وردپرس Smarter رایگان و کاملا فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Smarter یک تم در چارچوب وبلاگ نویسی می باشد که…

قالب وردپرس Avira فارسی

قالب وردپرس Avira فارسی

قالب وردپرس Avira قالب وردپرس Avira فارسی و راستچین شده توسط تیم میهن وردپرس است. Avira مناسب وبسایت های وبلاگ نویسی و مجله های خبری می باشد….