• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

قالب وبلاگی وردپرس

سایت وبلاگی دارید و قالبی زیبا می خواهید تا وبلاگ خود را از نو طراحی کنید؟ در این بخش از میهن وردپرس قالب های وبلاگی یک ستونه ، دو ستونه و چند ستونه قرار داده ایم که بتوانید با آنها چهره ای نو به سایت وبلاگی وردپرسی خودتان بدهید.

قالب وردپرس Rasputin فارسی

قالب وردپرس Rasputin فارسی

قالب وردپرس Rasputin قالب وردپرس rasputin رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب دارای یک اسلایدر در صفحه اصلی می…

قالب وردپرس Winter فارسی

قالب وردپرس Winter فارسی

قالب وردپرس Winter قالب وردپرس Winter رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این یک قالب در چارچوب آموزشی است که می…

قالب وردپرس Yalene فارسی

قالب وردپرس Yalene فارسی

قالب وردپرس Yalene قالب وردپرس yalene رایگان است. این قالب کاملا فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس می باشد. دارای یک تم بسیار گیرا و…

قالب وردپرس Jovial فارسی

قالب وردپرس Jovial فارسی

قالب وردپرس Jovial قالب وردپرس Jovial رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب دارای ویژگی هایی مانند یک اسلایدر بزرگ در بالای…

قالب وردپرس Yorkshire فارسی

قالب وردپرس Yorkshire فارسی

قالب وردپرس Yorkshire قالب وردپرس yorkshire رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب دارای ویژگی هایی مانند یک اسلایدر است،…

قالب وردپرس Vangard فارسی

قالب وردپرس Vangard فارسی

قالب وردپرس Vangard قالب وردپرس vangard یک قالب رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب مناسب برای وبلاگ نویسی می…

قالب وردپرس Kent فارسی

قالب وردپرس Kent فارسی

قالب وردپرس Kent قالب وردپرس Kent یک قالب رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب مناسب برای وبلاگ نویسی می باشد. تم…

قالب وردپرس Hector فارسی

قالب وردپرس Hector فارسی

قالب وردپرس Hector قالب وردپرس hector رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قلب دارای یک اسلایدر در صفحه اصلی می…

قالب وردپرس Canyon فارسی

قالب وردپرس Canyon فارسی

قالب وردپرس Canyon قالب وردپرس canyon رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب دارای ویژگی هایی مانند یک اسلایدر، که…

قالب وردپرس Frontier فارسی

قالب وردپرس Frontier فارسی

قالب وردپرس Frontier قالب وردپرس frontier رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب دارای ویژگی هایی مانند یک اسلایدر، که…

قالب وردپرس Lexicon فارسی

قالب وردپرس Lexicon فارسی

قالب وردپرس Lexicon قالب وردپرس lexicon یک قاب رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب مناسب برای وبلاگ نویسی می…

قالب وردپرس Hunter فارسی

قالب وردپرس Hunter فارسی

قالب وردپرس Hunter قالب وردپرس hunter یک قاب رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب مناسب برای وبلاگ نویسی می…