قالب وردپرس کریسمس Santamas فارسی

0 / 5. تعداد رای: 0

قالب وردپرس کریسمس Santamas فارسی

قالب وردپرس کریسمس Santamas

قالب وردپرس Santamas یک قالب رایگان و کاملا فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب مخصوص کریسمس طراحی شده است اما موضوع را می توان برای دادن اطلاعات در هر رویداد آینده استفاده کرد. تم دارای بنر  بارش برف است که یک نماد کامل از کریسمس است. به صورت اختیاری می توانید بارش برف را غیرفعال کنید. تم دارای شمارنده رویداد است که می تواند برای نمایش زمان باقی مانده برای رویداد آینده استفاده شود. شما می توانید با این تم برای کاربران خود یک وب سایت بسیار جذاب داشته باشید.

امکانات کلی این قالب وردپرس:

 • سازگار با موبایل و تبلت
 • دارای رنگبندی نامحدود
 • دارای فونت بی یکان فارسی
 • کاملا فارسی و راستچین شده توسط میهن وردپرس
 • دارای بسته نصبی آسان برای نصب قالب در ۵ دقیقه
 • شما میتوانید تغییرات وب سایت خود را در لحظه به صورت آنلاین ایجاد کنید
 • این قالب مخصوص کریسمس طراحی شده است
 • موضوع را می توان برای دادن اطلاعات در هر رویداد آینده استفاده کرد
 • تم دارای بنر بارش برف است که یک نماد کامل از کریسمس است.
نکته خاصی هست که این مقاله رو تکمیل‌تر کنه؟

 1. U10573 ۲۶ دی ۱۳۹۶

  بنده قالب رو دانلود کردم ولی هنگام نصب ابتدا اینکه duplicator ورژن متفاوت از فیلم آموزشی داره و دوم اینکه بعد نصب ریدایرکت عمل نمیکنه و ارور زیر رو میده

  **ERROR** database error write ‘Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci” – [sql=CREATE TABLE wp_santamascommentmeta (
  meta_id bigint(20) unsigned NOT…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamascommentmeta’ doesn’t exist’ – [sql=

  — Dumping data for table wp_santamascommentmeta

  LOCK TABLES wp_...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamascommentmeta' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamascommentmetaDISABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamascommentmeta' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamascommentmetaENABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'' - [sql=CREATE TABLE
  wp_santamascomments(comment_IDbigint(20) unsigned NOT...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamascomments' doesn't exist' - [sql=
  --
  -- Dumping data for table
  wp_santamascomments--

  LOCK TABLESwp_san…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamascomments’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamascomments DISABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamascomments’ doesn’t exist’ – [sql=INSERT INTO wp_santamascomments VALUES (1,1,’یک نویسنده‌ی دۅ]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamascomments’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamascomments ENABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci” – [sql=CREATE TABLE wp_santamaslinks (
  link_id bigint(20) unsigned NOT NULL …]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamaslinks’ doesn’t exist’ – [sql=

  — Dumping data for table wp_santamaslinks

  LOCK TABLES wp_santam...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamaslinks' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamaslinksDISABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamaslinks' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamaslinksENABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'' - [sql=CREATE TABLE
  wp_santamasoptions(option_idbigint(20) unsigned NOT N...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasoptions' doesn't exist' - [sql=
  --
  -- Dumping data for table
  wp_santamasoptions--

  LOCK TABLESwp_sant…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasoptions’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamasoptions DISABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasoptions’ doesn’t exist’ – [sql=INSERT INTO wp_santamasoptions VALUES (1,’siteurl’,’http://localhost/word…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasoptions’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamasoptions ENABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci” – [sql=CREATE TABLE wp_santamaspostmeta (
  meta_id bigint(20) unsigned NOT NU…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamaspostmeta’ doesn’t exist’ – [sql=

  — Dumping data for table wp_santamaspostmeta

  LOCK TABLES wp_san...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamaspostmeta' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamaspostmetaDISABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamaspostmeta' doesn't exist' - [sql=INSERT INTO
  wp_santamaspostmetaVALUES (1,2,'_wp_page_template','default'...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamaspostmeta' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamaspostmetaENABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'' - [sql=CREATE TABLE
  wp_santamasposts(IDbigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasposts' doesn't exist' - [sql=
  --
  -- Dumping data for table
  wp_santamasposts--

  LOCK TABLESwp_santam…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasposts’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamasposts DISABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasposts’ doesn’t exist’ – [sql=INSERT INTO wp_santamasposts VALUES (1,1,’2017-12-25 15:49:11′,’2017-12-2…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasposts’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamasposts ENABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci” – [sql=CREATE TABLE wp_santamasterm_relationships (
  object_id bigint(20) uns…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasterm_relationships’ doesn’t exist’ – [sql=

  — Dumping data for table wp_santamasterm_relationships

  LOCK TABL…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasterm_relationships’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamasterm_relationships DISABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasterm_relationships’ doesn’t exist’ – [sql=INSERT INTO wp_santamasterm_relationships VALUES (1,1,0),(7,2,0),(8,2,0),…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasterm_relationships’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamasterm_relationships ENABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci” – [sql=CREATE TABLE wp_santamasterm_taxonomy (
  term_taxonomy_id bigint(20) u…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasterm_taxonomy’ doesn’t exist’ – [sql=

  — Dumping data for table wp_santamasterm_taxonomy

  LOCK TABLES w...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasterm_taxonomy' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamasterm_taxonomyDISABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasterm_taxonomy' doesn't exist' - [sql=INSERT INTO
  wp_santamasterm_taxonomyVALUES (1,1,'category','',0,6),(2,2,...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasterm_taxonomy' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamasterm_taxonomyENABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'' - [sql=CREATE TABLE
  wp_santamastermmeta(meta_idbigint(20) unsigned NOT NU...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamastermmeta' doesn't exist' - [sql=
  --
  -- Dumping data for table
  wp_santamastermmeta--

  LOCK TABLESwp_san…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamastermmeta’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamastermmeta DISABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamastermmeta’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamastermmeta ENABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci” – [sql=CREATE TABLE wp_santamasterms (
  term_id bigint(20) unsigned NOT NULL …]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasterms’ doesn’t exist’ – [sql=

  — Dumping data for table wp_santamasterms

  LOCK TABLES wp_santam...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasterms' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamastermsDISABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasterms' doesn't exist' - [sql=INSERT INTO
  wp_santamastermsVALUES (1,'دسته‌بندی نشده','%d...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasterms' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamastermsENABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'' - [sql=CREATE TABLE
  wp_santamasusermeta(umeta_idbigint(20) unsigned NOT N...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasusermeta' doesn't exist' - [sql=
  --
  -- Dumping data for table
  wp_santamasusermeta--

  LOCK TABLESwp_san…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasusermeta’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamasusermeta DISABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasusermeta’ doesn’t exist’ – [sql=INSERT INTO wp_santamasusermeta VALUES (1,1,’nickname’,’admin’),(2,1,’fir…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasusermeta’ doesn’t exist’ – [sql=/*!40000 ALTER TABLE wp_santamasusermeta ENABLE KEYS */…]
  **ERROR** database error write ‘Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci” – [sql=CREATE TABLE wp_santamasusers (
  ID bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_…]
  **ERROR** database error write ‘Table ‘******_1.wp_santamasusers’ doesn’t exist’ – [sql=

  — Dumping data for table wp_santamasusers

  LOCK TABLES wp_santam...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasusers' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamasusersDISABLE KEYS */...]
  **ERROR** database error write 'Table '******_1.wp_santamasusers' doesn't exist' - [sql=INSERT INTO
  wp_santamasusersVALUES (1,'admin','$P$BGGBmMfnBiTQw.v4BeTexz...]
  **ERROR** database error write 'Table '7.wp_santamasusers' doesn't exist' - [sql=/*!40000 ALTER TABLE
  wp_santamasusers` ENABLE KEYS */…]
  ERRORS FOUND: 57
  TABLES DROPPED: 13
  QUERIES RAN: 76