در دوره آموزش لینوکس به صورت رایگان یاد می‌گیرید چگونه با سیستم عامل لینوکس و توزیع بونتو کار کنید. از نصب گرفته تا مراحل کار با سیستم عامل لینوکس و درک تمام بخش‌هایی که باید با آن کار کنید.