قالب پزشکی وردپرس

می توانید با وردپرس سایت پزشکی و سایت بیمارستان راه اندازی کنید. از این بخش می توانید قالب هایی مناسب راه اندازی سایت پزشکی با وردپرس را پیدا کنید.

قالب وردپرس Medical Hospital فارسی

قالب وردپرس Medical Hospital فارسی

قالب وردپرس Medical Hospital قالب وردپرس Medical Hospital رایگان و کاملاً فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Medical Hospital یک قالب در چارچوب…

قالب وردپرس Doctorial فارسی

قالب وردپرس Doctorial فارسی

قالب وردپرس Doctorial قالب وردپرس Doctorial رایگان و کاملاً فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Doctorial یک قالب در چارچوب وبسایت های پزشکی می…

قالب وردپرس Umbrella فارسی

قالب وردپرس Umbrella فارسی

قالب وردپرس Umbrella قالب وردپرس umbrella رایگان، کاملا فارسی است که توسط تیم میهن وردپرس کاملا فارسی و راست چین شده است. این قالب با…