نسخه ۸.۴.۱

نسخه ۸.۴

نسخه ۸.۳.۱

نسخه ۸.۳

نسخه ۸.۲.۱ – ۳ آذر ۱۳۹۹

نسخه ۸.۲ – ۲۹ آبان ۱۳۹۹

نسخه ۸.۱ – تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹

نسخه ۸ – تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹

نسخه ۷.۵ – تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹

نسخه ۷.۳ – تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹

نسخه ۷.۲ – تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

نسخه ۷.۱ – تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

نسخه ۷ – تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

نسخه ۶.۱ – تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

نسخه 6 – تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹

نسخه 5 – تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹

نسخه 4.5 – تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.4.1 در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۴.۴ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۴.۳ در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۴.۲.۲ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.2.1 در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.2 در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.1 در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.0 در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.7.1 در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.7 در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.5.4 در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.5.3 در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.5.2 در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.5.1 در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.5 در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.4.2 در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.4.1 در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸

به‌روز‌رسانی به نسخه 3.4 در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸

به‌روزرسانی به نسخه 3.3 در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸

به‌روزرسانی به نسخه 3.2 در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۸

بروزرسانی به نسخه 3.1 در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸

بروز‌رسانی به نسخه 3.0 در تاریخ 23 مهر 1398

بروز‌رسانی به نسخه 2.9 در تاریخ 20 مهر 1398

بروز‌رسانی به نسخه 2.8 در تاریخ 17 مهر 1398

بروزرسانی به نسخه 2.7 در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸

بروزرسانی به نسخه 2.6.1 در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

بروزرسانی به نسخه 2.6 در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

بروزرسانی به نسخه 2.5 در تاریخ 12 خرداد 1398

بروزرسانی به نسخه 2.4.2 در تاریخ 21 اردیبهشت 1398

بروزرسانی به نسخه 2.4.1 در تاریخ 20 اردیبهشت 1398

بروزرسانی به نسخه 2.4 در تاریخ 19 اردیبهشت 1398

بروزرسانی به نسخه 2.3 در تاریخ 16 اردیبهشت 1398

بروزرسانی به نسخه 2.2 در تاریخ 4 فروردین 1397

بروزرسانی به نسخه 2.2.1 در تاریخ 3 فروردین 1397

بروزرسانی به نسخه 2.2 در تاریخ 17 اسفند 1397

بروزرسانی به نسخه 2.1 در تاریخ 16 اسفند 1397

بروزرسانی به نسخه 1.3 در تاریخ 14 بهمن 1397

بروزرسانی به نسخه 1.2 در تاریخ 9 بهمن 1397

بروزرسانی به نسخه 1.1 در تاریخ 25 دی 1397

در تاریخ 24 دی 1397 نسخه پایه افزونه (نسخه ۱) منتشر شد.