جلسه ۲۶: نقش کاربران در وردپرس و سطوح دسترسی

نقش کاربران در وردپرس سیستم مدیریت محتوا وردپرس قادر است انواع نقش کاربری را مدیریت کند. این سیستم نقش کاربر را مشخص می‌کند؛ درواقع مشخص می‌کند کاربران در سایت چه‌کارهایی را می‌توانند انجام دهند و چه‌کارهایی را نمی‌توانند انجام دهند. دانستن نقش کاربران در وردپرس برای رشد سایت بسیار ضروری است. در این راهنما نقش … ادامه خواندن جلسه ۲۶: نقش کاربران در وردپرس و سطوح دسترسی