این تیکت توسط مشتری برای بخش پشتیبانی ارسال شده و صرفا جنبه رفع ایراد دارد. برای ارسال تیکت باید محصول را خریداری کرده باشید.
آیدیوضعیتتاریخمحصول خریداری شده
#93313 پاسخ داده شده be theme
Customer Reply

با سلام
قالب بعد از نصب لاینسس لازم دارد

Customer Reply

سلام

نیازی به فعال سازی نیست و قالب به درستی کار خواهد کرد.

نوشتن یک پاسخ

تیکت بسته شد.. اگر می خواهید جوابی ارسال کنید می توانید با اینجا کلیک کردن دوباره پاسخ ارسال کنید..