این تیکت توسط مشتری برای بخش پشتیبانی ارسال شده و صرفا جنبه رفع ایراد دارد. برای ارسال تیکت باید محصول را خریداری کرده باشید.
آیدی وضعیت تاریخ محصول خریداری شده
#128041 پاسخ داده شده impreza
Customer Reply

اگر به قسمت فروشگاه به آدرس https://galleryroyal.ir/shop بروید مشاهده می کنید که یک خط از فیلتر قیمت وارد قسمت اصلی صفحه شده.
راهنمایی می کنید؟

Customer Reply

سلام

بررسی کنید مشکل شما رفع شد.

نوشتن یک پاسخ

تیکت بسته شد.. اگر می خواهید جوابی ارسال کنید می توانید با اینجا کلیک کردن دوباره پاسخ ارسال کنید..