• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

قالب وردپرس شرکتی

بخش قالب وردپرس شرکتی شامل قالب های وردپرسی مناسب شرکت یا اداراتی هست که می خواهند سایت خود را با وردپرس راه اندازی کنند و نیاز به یک قالب شرکتی زیبا دارند.

قالب وردپرس Z Black Beard فارسی

قالب وردپرس Z Black Beard فارسی

قالب وردپرس Z Black Beard قالب وردپرس Z Black Beard رایگان و کاملاً فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس می باشد. این قالب برای…

قالب وردپرس One Take فارسی

قالب وردپرس One Take فارسی

قالب وردپرس One Take قالب وردپرس One Take رایگان و کاملاً فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب با راه اندازی سریع…

قالب وردپرس Business Kit فارسی

قالب وردپرس Business Kit فارسی

قالب وردپرس Business Kit قالب وردپرس Business Kit رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس می باشد. این قالب در چارچوب وبسایت های…

قالب وردپرس Explora فارسی

قالب وردپرس Explora فارسی

قالب وردپرس Explora قالب وردپرس Explora رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Explora  مناسب برای هر نوع کسب کار می باشد. اگر…

قالب وردپرس Consulting فارسی

قالب وردپرس Consulting فارسی

قالب وردپرس Consulting قالب وردپرس Consulting رایگان و کاملا فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب مناسب برای خدمات یک شرکت، ارائه…

قالب وردپرس Corporate X فارسی

قالب وردپرس Corporate X فارسی

قالب وردپرس Corporate X قالب وردپرس Corporate X رایگان و کاملا فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس می باشد. Corporate X مناسب برای وبلاگ نویسی…

قالب وردپرس A1 فارسی

قالب وردپرس A1 فارسی

قالب وردپرس A1 قالب وردپرس A1 رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. a1 یک تم زیبا و در عین حال ساده…

قالب وردپرس Fluida فارسی

قالب وردپرس Fluida فارسی

قالب وردپرس Fluida قالب وردپرس Fluida رایگان و کاملاً فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. فلویدا یک تم زیبا و پاسخگو مناسب برای…

قالب وردپرس Business Ezone فارسی

قالب وردپرس Business Ezone فارسی

قالب وردپرس Business Ezone فارسی قالب وردپرس Business Ezone رایگان و کاملاً فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. اگر به دنبال یک قالب برای…

قالب وردپرس Idolcorp فارسی

قالب وردپرس Idolcorp فارسی

قالب وردپرس Idolcorp قالب وردپرس Idolcorp رایگان و کاملاً فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. اگر می خواهید برای کسب و کار خود یک…

قالب وردپرس Business Craft فارسی

قالب وردپرس Business Craft فارسی

قالب وردپرس Business Craft قالب وردپرس Business Craft رایگان و کاملاً متناسب با سایت های فارسی است. این قالب فارسی سازی شده توسط تیم میهن…

قالب وردپرس Business Inn فارسی

قالب وردپرس Business Inn فارسی

قالب وردپرس Business Inn قالب وردپرس Business Inn رایگان شرکتی و کاملاً فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس می باشد. این قالب در چارچوب…

enamad