چرا ssl برای سئو مفید است

۵۰ درصد تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه . کد تخفیف: black