آموزش گوگل آنالیتیک

نمایش تعداد نظرات مطالب در وردپرس

نمایش تعداد کل نظرات در وردپرس

نمایش تعداد کل نظرات در وردپرس
نمایش تعداد کل نظرات در وردپرس شما از بخش داشبورد توی پنل مدیریت وردپرس می توانید تعداد نظرات تایید شده سایت خود را مشاهده کنید اما بازدید کنندگان سایت شما قادر به مشاهده ...