قرار دادن رمز دوم روی wp-admin

۵۰ درصد تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه . کد تخفیف: black