آموزش ساخت سایت

قالب وردپرس cpmMagz فارسی

قالب وردپرس CPMMagz فارسی

قالب وردپرس CPMMagz فارسی

ین قالب یک قالب مجله ای وردپرس می باشد که طراحی زیبایی دارد. قالب دارای بخش تنظیمات و سفارشی سازی کامل است و از دیگر امکانات وردپرس نظیر فهرست ها و ابزارک ها نیز بهره می برد.