قالب وردپرس cpmMagz فارسی

قالب وردپرس CPMMagz فارسی

قالب وردپرس CPMMagz فارسی

ین قالب یک قالب مجله ای وردپرس می باشد که طراحی زیبایی دارد. قالب دارای بخش تنظیمات و سفارشی سازی کامل است و از دیگر امکانات وردپرس نظیر فهرست ها و ابزارک ها نیز بهره می برد.