قالب وردپرس angle

قالب وردپرس آنجل Angle نسخه 1.18.2 فارسی

قالب وردپرس آنجل Angle نسخه 1.18.2 فارسی

قالب فلت ورد پرس آنجل یک قالب چند منظوره مسطح و بسیار زیبا است که امروز آن را برای شما فارسی و راست چین کرده و به نمایش می گذاریم.

این قالب توسط کدهای بوت استرپ کاملا با زاویه و صاف شده که حس خوبی به بیننده سایت می دهد