• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

قالب وردپرس زاویه

قالب وردپرس آنجل Angle نسخه 1.18.2 فارسی

قالب وردپرس آنجل Angle نسخه 1.18.2 فارسی

قالب فلت ورد پرس آنجل یک قالب چند منظوره مسطح و بسیار زیبا است که امروز آن را برای شما فارسی و راست چین کرده و به نمایش می گذاریم.

این قالب توسط کدهای بوت استرپ کاملا با زاویه و صاف شده که حس خوبی به بیننده سایت می دهد