• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

قالب وردپرس رایگان

قالب وردپرس Business Consultr فارسی

قالب وردپرس Business Consultr فارسی

قالب وردپرس Business Consultr قالب وردپرس Business Consultr رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس می باشد. business-consultr قابل استفاده برای سایت های…

قالب وردپرس News Portal Lite فارسی

قالب وردپرس News Portal Lite فارسی

قالب وردپرس News Portal Lite قالب وردپرس News Portal Lite رایگان و فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس می باشد. این قالب در چارچوب خبری…

قالب وردپرس Medical Hospital فارسی

قالب وردپرس Medical Hospital فارسی

قالب وردپرس Medical Hospital قالب وردپرس Medical Hospital رایگان و کاملاً فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Medical Hospital یک قالب در چارچوب…

قالب وردپرس Reef فارسی

قالب وردپرس Reef فارسی

قالب وردپرس Reef قالب وردپرس Reef رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است.Reef  یک تم همه منظوره زیبا می باشد که در چارچوب…

قالب وردپرس Madd Magazine فارسی

قالب وردپرس Madd Magazine فارسی

قالب وردپرس Madd Magazine قالب وردپرس Madd Magazine فارسی و راستچین شده توسط تیم میهن وردپرس است. Madd Magazine مناسب وبسایت های وبلاگ نویسی و مجله های…

قالب وردپرس Sauna Lite فارسی

قالب وردپرس Sauna Lite فارسی

قالب وردپرس Sauna Lite قالب وردپرس Sauna Lite رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. Sauna Lite یک تم همه منظوره زیبا می…

قالب وردپرس Gurukul Education فارسی

قالب وردپرس Gurukul Education فارسی

قالب وردپرس Gurukul Education قالب وردپرس Gurukul Education رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. یک تم همه منظوره زیبا می باشد که…

قالب وردپرس Easy Mag فارسی

قالب وردپرس Easy Mag فارسی

قالب وردپرس Easy Mag قالب وردپرس Easy Mag رایگان و کاملا فارسی و راستچین شده توسط تیم میهن وردپرس است. چارچوب اصلی این قالب خبری است…

قالب وردپرس I Themer فارسی

قالب وردپرس I Themer فارسی

قالب وردپرس I Themer قالب وردپرس I Themer رایگان و فارسی سازی شده توسط تیم میهن وردپرس است. اگر می خواهید برای کسب و کار خود٬…

قالب وردپرس First Mag فارسی

قالب وردپرس First Mag فارسی

قالب وردپرس First Mag قالب وردپرس First Mag رایگان و فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب مناسب یرای سایت های خبری ،…

قالب وردپرس Business Key فارسی

قالب وردپرس Business Key فارسی

قالب وردپرس Business Key قالب وردپرس Business Key فارسی و راستچین شده توسط تیم میهن وردپرس است. Business Key همه منظوره و مناسب برای راه…

قالب وردپرس Business Responsiveness فارسی

قالب وردپرس Business Responsiveness فارسی

قالب وردپرس Business Responsiveness قالب وردپرس Business Responsiveness رایگان و فارسی شده توسط تیم میهن وردپرس است. این قالب یک تم در چارچوب شرکتی و…