ساخت جعبه اسکرولی

ساخت باکس اسکرول دار با css

ساخت باکس اسکرول دار با css

ساخت باکس اسکرول دار با css حتما سایت های زیادی رو مشاهده کردید که باکس هایی داخل اونها تعبیه شده که کنار آن یک اسکرول…