دمو قالب وردپرس

افزودن نوار به دموی قالب وردپرس

افزودن نوار به دموی قالب وردپرس

افزودن نوار به دموی قالب وردپرس اغلب فروشگاههای قالب از  نسخه نمایشی نوار قالب برای پیش نمایش راحت برای کاربران خود استفاده میکنند. این نسخه به…