حذف فرم نظرات وردپرس

غیر فعال کردن بخش نظرات وردپرس

غیر فعال کردن بخش نظرات وردپرس

غیر فعال کردن بخش نظرات وردپرس آیا میخواهید تمام نظرات سایت وردپرس را حذف کنید؟ اگر در وب سایت خود فقط از صفحات استاتیک استفاده…