حذف ستون کناری وردپرس

چگونگی حذف سایدبار در وردپرس

چگونگی حذف سایدبار در وردپرس

سایدبارها در ناحیه ابزارک قالب شما وجود دارد،اغلب در سمت راست یا چپ یا زیر  ناحیه محتوا در هر صفحه نمایان می شود،دراین مقاله ما…