• هاست وردپرس

تغییر نام نمایشی در وردپرس

جلسه 40: تغییر نام نویسنده در وردپرس

جلسه 40: تغییر نام نویسنده در وردپرس

آیا در سایت وردپرس شما نامتان در پستها دیده نمیشود؟اخیرا برخی کاربران درمورد چگونه اضافه کردن نامشان در وردپرس سوال میکنند.وردپرس در طول راه اندازی…

enamad