تغییر نام مدیریت وردپرس

جلسه 40: تغییر نام نویسنده در وردپرس

جلسه 40: تغییر نام نویسنده در وردپرس

آیا در سایت وردپرس شما نامتان در پستها دیده نمیشود؟اخیرا برخی کاربران درمورد چگونه اضافه کردن نامشان در وردپرس سوال میکنند.وردپرس در طول راه اندازی…