تغییر لوگو پنل وردپرس

تغییر لوگو پنل مدیریت در وردپرس

تغییر لوگو پنل مدیریت در وردپرس

روش 1: اضافه کردن یک لوگو سفارشی به پنل مدیریت وردپرس این روش آسان است و به بیشتر تازه کارها پیشنهاد میشود.اولین چیز برای انجام دادن…