• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

تاریخ وردپرس

تاریخچه وردپرس و آینده وردپرس

تاریخچه وردپرس و آینده وردپرس

تاریخچه وردپرس امروزه زمانیکه مبتدیان از وردپرس استفاده میکنند یک سیستم مدیریت محتوای قوی میبینند و وقتی ما به کاربران میگوییم وردپرس رایگان است تعجب میکنند….