• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

بعد از نصب وردپرس چه کارهایی باید انجام داد