• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

بخش دیدگاه ها در وردپرس

جلسه 21: مدیریت نظرات در وردپرس

جلسه 21: مدیریت نظرات در وردپرس

مدیریت نظرات در وردپرس در این قسمت دوره آموزش قدم به قدم وردپرس می خواهیم بپردازیم به مدیریت نظرات در وردپرس ، بخش نظرات یا…