• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

افزونه پرسش امنیتی وردپرس

افزودن کد امنیتی به نظرات وردپرس

افزودن کد امنیتی به نظرات وردپرس

افزودن کد امنیتی به نظرات وردپرس با سلام امروز می خواهیم به شما افزونه ای برای رمز گذاشتن بر روی نظرات وردپرس معرفی کنیم. افزونه captcha…