افزونه نمونه کارها، ایجاد نمونه کارها در وردپرس، نمونه کارهای وردپرس، پست تایپ نمونه کارها