آموزش گوگل آنالیتیک

افزونه شماره صفحات وردپرس

افزونه صفحه بندی وردپرس با WP PageNavi

افزونه صفحه بندی وردپرس با WP PageNavi
افزونه صفحه بندی وردپرس با WP PageNavi می خواهیم با استفاده از افزونه صفحه بندی وردپرس ٬ شماره صفحات را به لیست مطالب وردپرس اضافه کنیم.ابتدا نیاز دارید افزونه ی WP-PageNavi را نصب و ...