افزودن تاریخ شمسی به وردپرس

افزونه تاریخ شمسی وردپرس wp jalali

افزونه تاریخ شمسی وردپرس wp jalali

افزونه تاریخ شمسی وردپرس بعد از نصب وردپرس حتما دیده اید سه افزونه بصورت پیشفرض روی سایت شما نصب شده‌ یکی از آنها وردپرس جلالی…