افزایش امنیت از طریق htaccess

9 ترفند مفید htaccess. برای وردپرس

9 ترفند مفید htaccess. برای وردپرس

9 ترفند مفید htaccess. برای وردپرس بسیاری از کاربران وردپرس هنگام تثبیت پیوند یکتا با فایل htaccess. مواجه می شوند. این فایل یک فایل پیکر بندی…