آموزش انتقال پوشه wp-content

چگونگی تغییر نام پوشه wp-content

چگونگی تغییر نام پوشه wp-content

تغییر نام پوشه wp-content چگونه انجام می شود؟ گاها دوست ندارید هر کسی متوجه این شود که سایت شما وردپرسی هست و اصطلاحا می خواهید…