رفع خطاهایی که در سرج کنسول دیده می شود

0
0 دیدگاه

To the owner of https://www.farhangsazan.com/:

Search Console has identified that your site is affected by 1 Coverage issues:

Top Errors

Errors can prevent your page or feature from appearing in Search results. The following errors were found on your site:

Server error (5xx)

We recommend that you fix these issues when possible to enable the best experience and coverage in Google Search.

در سرج کنسول سایت این هشدارا می دهد. چطور می تونم این خطا را حل کنم؟

لطفا قبل از ارسال پاسخ، این قوانین را مطالعه نمایید:

  • به هیچ عنوان از لینک سایت‌های دیگر یا لینک‌های تبلیغاتی در پاسخ استفاده نکنید.
  • تا حد امکان متن پاسخ کامل و واضح باشد.
  • محتوای پاسخ را از سایت خود یا سایتی دیگر کپی نکنید.

از آنجا که هدف ما ایجاد یک فضای مفید برای همفکری و رسیدن به پاسخ سوالات است، در صورتی که پاسخ شما یکی از شرایط فوق را نداشته باشد، توسط ناظرین تایید نخواهد شد.