خطاهای نمایش داده شده در سرچ کنسول

0
0 دیدگاه

با سلام در سرچ کنسول گوگل خطاهای زیر برای من نمایش داده می شود. علت و شیوه رفعشون به چه صورتیه؟ Search Console has identified that your site is affected by 5 Products issues: Top Warnings Warnings are suggestions for improvement. Some warnings can affect your appearance on Search; some might be reclassified as errors in the future. The following warnings were found on your site: Missing field “aggregateRating” Missing field “review” No global identifier provided (e.g., gtin, mpn, isbn) Missing field “brand” Invalid object type for field “brand” We recommend that you fix these issues when possible to enable the best experience and coverage in Google Search.

لطفا قبل از ارسال پاسخ، این قوانین را مطالعه نمایید:

  • به هیچ عنوان از لینک سایت‌های دیگر یا لینک‌های تبلیغاتی در پاسخ استفاده نکنید.
  • تا حد امکان متن پاسخ کامل و واضح باشد.
  • محتوای پاسخ را از سایت خود یا سایتی دیگر کپی نکنید.

از آنجا که هدف ما ایجاد یک فضای مفید برای همفکری و رسیدن به پاسخ سوالات است، در صورتی که پاسخ شما یکی از شرایط فوق را نداشته باشد، توسط ناظرین تایید نخواهد شد.