آموزش نصب و فعال سازی MERLIN WP بر روی قالب وردپرس سازگار با المنتور

493 بازدیدبرنامه نویسی
0
0 دیدگاه

سـلـام بـه هـمـه طـراح هـا و بـرنـامـه نـویـس هـا ی گـرامـی

بـبـیـنـیـن مـی خـوایـم یـک نـصـب کـنـنـده حـالـا جـادویـی بـه نـام ( MERLIN WP ) بـر روی ( قـالـب وردپـرس سـازگـار بـا الـمـنـتـور ) نـصـب کـنـیـم .

بـه یـک آمـوزش مـتـنـی جـامـع نـیـاز مـنـدیـم ( یـک آمـوزش مـتـنـی فـارسـی و جـامـع و کـار هـا ی گـیـت هـاب رو نـمـی خـوایـم ! ! ) و در انـجـام فـرایـنـد نـصـب بـه چـنـد خـطـا یـا هـمـون اِرور بـر خـوردیـم کـه در بـخـش قـرار دادن 3 قـطـعـه کـد در فـایـل ( FUNCTIONS ) کـه یـک فـایـل ( PHP ) هـسـت ایـن خـطـا رخ داده مـشـکـل هـم ایـنـه کـه دقـیـقـا و دقـیـقـا نـمـیـدونـیـم کـه ایـن 3 قـطـعـه کـد رو در فـایـل ( FUNCTIONS ) دقـیـقـا بـایـد کـجـا ی ایـن فـایـل قـرار داد و بـایـد در نــظـر گـرفـت کـه صـفـحـه سـاز ایـن قـالـب الـمـنـتـور هـسـت و کـد هـا ی الـمـنـتـور در فـایـل ( FUNCTIONS ) هـم قـرار داره ایـنـجـا یـکـم کـار سـخـت مـیـشـه و مـی خـوایـم بـا کـمـک شـمـا ایـن خـطـا رو رفـع کـنـیـم و در نـهـایـت هـم مـی خـواهـم کـد لـایـسـنـس هـم بـرایـم ( MERLIN WP ) بـسـازد ولـی هـمـه ی مـشـکـلـات بـه ایـنـجـا هـم چـنـان خـتـم نـمـی شـود و کـد هـا ی فـایـل ( FUNCTIONS ) زیـر پـایـان هـمـیـن مـتـن تـوضـیـحـات قـرار دادیـم و اگـر مـیـشـه بـگـیـن کـه دقـیـقـا و دقـیـقـا بـایـد ایـن 3 قـطـعـه کـد رو کـجـا قـرار بـدیـم و جـز رفـع ایـن مـشـکـلـات لـطـفـا ( یـک آمـوزش مـتـنـی فـارسـی و جـامـع جـز گـیـت هـاب رو مـی خـوایـم ) حـتـمـا فـارسـی و مـرحـلـه بـه مـرحـلـه بـاشـه مـمـنـون مـیـشـم حـتـمـا کـد زیـر کـه کـد هـا ی فـایـل ( FUNCTIONS ) رو حـتـمـا نـگـاه کـنـیـد و بـعـد بـه سـوال پـاسـخ بـدیـن .

کـد هـا ی فـایـل ( FUNCTIONS قـالـب وردپـرس سـازگـار بـا الـمـنـتـور )

<?php
// Register Elementor locations
function theme_prefix_register_elementor_locations( $elementor_theme_manager ) {
$elementor_theme_manager->register_location(
‘header’,
[
‘hook’ => ‘theme_prefix_header’,
‘remove_hooks’ => [ ‘theme_prefix_print_elementor_header’ ],
]
);
$elementor_theme_manager->register_location(
‘footer’,
[
‘hook’ => ‘theme_prefix_footer’,
‘remove_hooks’ => [ ‘theme_prefix_print_elementor_footer’ ],
]
);
$elementor_theme_manager->register_location(
‘single’,
[
‘hook’ => ‘theme_prefix_single’,
‘remove_hooks’ => [ ‘theme_prefix_print_elementor_single’ ],
]
);
$elementor_theme_manager->register_location(
‘archive’,
[
‘hook’ => ‘theme_prefix_archive’,
‘remove_hooks’ => [ ‘theme_prefix_print_elementor_archive’ ],
]
);
}
add_action( ‘elementor/theme/register_locations’, ‘theme_prefix_register_elementor_locations’ );

// The header
function theme_prefix_print_elementor_header() {
get_template_part( ‘templates-parts/header’ );
}
add_action( ‘theme_prefix_header’, ‘theme_prefix_print_elementor_header’ );

// The footer
function theme_prefix_print_elementor_footer() {
get_template_part( ‘templates-parts/footer’ );
}
add_action( ‘theme_prefix_footer’, ‘theme_prefix_print_elementor_footer’ );

// The single
function theme_prefix_print_elementor_single() {
get_template_part( ‘templates-parts/single’ );
}
add_action( ‘theme_prefix_single’, ‘theme_prefix_print_elementor_single’ );

// The archive
function theme_prefix_print_elementor_archive() {
get_template_part( ‘templates-parts/archive’ );
}
add_action( ‘theme_prefix_archive’, ‘theme_prefix_print_elementor_archive’ );

ایـن هـم کـد هـا ی فـایـل ( FUNCTIONS قـالـب وردپـرس سـازگـار بـا الـمـنـتـور )

( چـیـزی کـه نـیـاز داریـم یـعـنـی یـک نـصـب کـنـنـده حـالـا جـادویـی بـه نـام MERLIN WP بـا تـصـویـر و زیـر هـمـیـن مـتـن )

a1559b94b83966e06d7ef15d4916b10e18167325 314987

لطفا قبل از ارسال پاسخ، این قوانین را مطالعه نمایید:

  • به هیچ عنوان از لینک سایت‌های دیگر یا لینک‌های تبلیغاتی در پاسخ استفاده نکنید.
  • تا حد امکان متن پاسخ کامل و واضح باشد.
  • محتوای پاسخ را از سایت خود یا سایتی دیگر کپی نکنید.

از آنجا که هدف ما ایجاد یک فضای مفید برای همفکری و رسیدن به پاسخ سوالات است، در صورتی که پاسخ شما یکی از شرایط فوق را نداشته باشد، توسط ناظرین تایید نخواهد شد.

جشنواره عیدانه شروع شد! تخفیف ۵۰ درصدی روی تمام محصولات سایت

فقط 0 روز و 0 ساعت و 0 دقیقه و 0 ثانیه مانده