آموزش نصب و فعال سازی MERLIN WP بر روی قالب وردپرس سازگار با المنتور

626 بازدیدبرنامه نویسی
0
0 دیدگاه

سـلـام بـه هـمـه طـراح هـا و بـرنـامـه نـویـس هـا ی گـرامـی

بـبـیـنـیـن مـی خـوایـم یـک نـصـب کـنـنـده حـالـا جـادویـی بـه نـام ( MERLIN WP ) بـر روی ( قـالـب وردپـرس سـازگـار بـا الـمـنـتـور ) نـصـب کـنـیـم .

بـه یـک آمـوزش مـتـنـی جـامـع نـیـاز مـنـدیـم ( یـک آمـوزش مـتـنـی فـارسـی و جـامـع و کـار هـا ی گـیـت هـاب رو نـمـی خـوایـم ! ! ) و در انـجـام فـرایـنـد نـصـب بـه چـنـد خـطـا یـا هـمـون اِرور بـر خـوردیـم کـه در بـخـش قـرار دادن 3 قـطـعـه کـد در فـایـل ( FUNCTIONS ) کـه یـک فـایـل ( PHP ) هـسـت ایـن خـطـا رخ داده مـشـکـل هـم ایـنـه کـه دقـیـقـا و دقـیـقـا نـمـیـدونـیـم کـه ایـن 3 قـطـعـه کـد رو در فـایـل ( FUNCTIONS ) دقـیـقـا بـایـد کـجـا ی ایـن فـایـل قـرار داد و بـایـد در نــظـر گـرفـت کـه صـفـحـه سـاز ایـن قـالـب الـمـنـتـور هـسـت و کـد هـا ی الـمـنـتـور در فـایـل ( FUNCTIONS ) هـم قـرار داره ایـنـجـا یـکـم کـار سـخـت مـیـشـه و مـی خـوایـم بـا کـمـک شـمـا ایـن خـطـا رو رفـع کـنـیـم و در نـهـایـت هـم مـی خـواهـم کـد لـایـسـنـس هـم بـرایـم ( MERLIN WP ) بـسـازد ولـی هـمـه ی مـشـکـلـات بـه ایـنـجـا هـم چـنـان خـتـم نـمـی شـود و کـد هـا ی فـایـل ( FUNCTIONS ) زیـر پـایـان هـمـیـن مـتـن تـوضـیـحـات قـرار دادیـم و اگـر مـیـشـه بـگـیـن کـه دقـیـقـا و دقـیـقـا بـایـد ایـن 3 قـطـعـه کـد رو کـجـا قـرار بـدیـم و جـز رفـع ایـن مـشـکـلـات لـطـفـا ( یـک آمـوزش مـتـنـی فـارسـی و جـامـع جـز گـیـت هـاب رو مـی خـوایـم ) حـتـمـا فـارسـی و مـرحـلـه بـه مـرحـلـه بـاشـه مـمـنـون مـیـشـم حـتـمـا کـد زیـر کـه کـد هـا ی فـایـل ( FUNCTIONS ) رو حـتـمـا نـگـاه کـنـیـد و بـعـد بـه سـوال پـاسـخ بـدیـن .

کـد هـا ی فـایـل ( FUNCTIONS قـالـب وردپـرس سـازگـار بـا الـمـنـتـور )

<?php
// Register Elementor locations
function theme_prefix_register_elementor_locations( $elementor_theme_manager ) {
$elementor_theme_manager->register_location(
‘header’,
[
‘hook’ => ‘theme_prefix_header’,
‘remove_hooks’ => [ ‘theme_prefix_print_elementor_header’ ],
]
);
$elementor_theme_manager->register_location(
‘footer’,
[
‘hook’ => ‘theme_prefix_footer’,
‘remove_hooks’ => [ ‘theme_prefix_print_elementor_footer’ ],
]
);
$elementor_theme_manager->register_location(
‘single’,
[
‘hook’ => ‘theme_prefix_single’,
‘remove_hooks’ => [ ‘theme_prefix_print_elementor_single’ ],
]
);
$elementor_theme_manager->register_location(
‘archive’,
[
‘hook’ => ‘theme_prefix_archive’,
‘remove_hooks’ => [ ‘theme_prefix_print_elementor_archive’ ],
]
);
}
add_action( ‘elementor/theme/register_locations’, ‘theme_prefix_register_elementor_locations’ );

// The header
function theme_prefix_print_elementor_header() {
get_template_part( ‘templates-parts/header’ );
}
add_action( ‘theme_prefix_header’, ‘theme_prefix_print_elementor_header’ );

// The footer
function theme_prefix_print_elementor_footer() {
get_template_part( ‘templates-parts/footer’ );
}
add_action( ‘theme_prefix_footer’, ‘theme_prefix_print_elementor_footer’ );

// The single
function theme_prefix_print_elementor_single() {
get_template_part( ‘templates-parts/single’ );
}
add_action( ‘theme_prefix_single’, ‘theme_prefix_print_elementor_single’ );

// The archive
function theme_prefix_print_elementor_archive() {
get_template_part( ‘templates-parts/archive’ );
}
add_action( ‘theme_prefix_archive’, ‘theme_prefix_print_elementor_archive’ );

ایـن هـم کـد هـا ی فـایـل ( FUNCTIONS قـالـب وردپـرس سـازگـار بـا الـمـنـتـور )

( چـیـزی کـه نـیـاز داریـم یـعـنـی یـک نـصـب کـنـنـده حـالـا جـادویـی بـه نـام MERLIN WP بـا تـصـویـر و زیـر هـمـیـن مـتـن )

a1559b94b83966e06d7ef15d4916b10e18167325 314987

لطفا قبل از ارسال پاسخ، این قوانین را مطالعه نمایید:

  • به هیچ عنوان از لینک سایت‌های دیگر یا لینک‌های تبلیغاتی در پاسخ استفاده نکنید.
  • تا حد امکان متن پاسخ کامل و واضح باشد.
  • محتوای پاسخ را از سایت خود یا سایتی دیگر کپی نکنید.

از آنجا که هدف ما ایجاد یک فضای مفید برای همفکری و رسیدن به پاسخ سوالات است، در صورتی که پاسخ شما یکی از شرایط فوق را نداشته باشد، توسط ناظرین تایید نخواهد شد.