به‌روز‌رسانی به نسخه 2.1.0 در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.0.1 در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۲ در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸