Arman | پاسخ ها

مشکل اول با غیرفعال کردن تاخیر در فیلهای js برطرف شد ولی مشکل تصاویر شاخص همچنان باقیست و راهی براش پیدا نکردم ......

مشاهده سوال
0 Votes

مشکل دوم رو پیدا کردم ... برمی گرده به گزینه جایگزینی تصاویر webp اما خب گزینه مهمیه نمیشه ازش چشم پوشید تنها راهی...

مشاهده سوال
0 Votes

چجوری باید از cdn استفاده کنم؟ چون تو آموزش ویدیویی که آقای حسینی تو سایت گذاشتن، از کنار cdn خیلی گذرا گذشتند و توضیح...

مشاهده سوال
0 Votes