hosein | پاسخ ها

خود وردپرس در بخش تنظیم مقاله دارد که می توانید محدود کنید و فقط کار بران وارد شده مه توانند آن را به خوانند با کار...

مشاهده سوال
0 Votes

شما اگر از سی پنل استفاده می کنید خود سیپنل یک سال اس اس ال رایگان می دهند به شما

مشاهده سوال
0 Votes

از وردپرس مستقیم چگونه میشه ویرایش کرد ؟

مشاهده سوال
0 Votes