اگر وجه از حساب شما کسر شده، تا ۴۸ ساعت آینده به حسابتان بازگشت داده خواهد شد. می‌توانید دوباره اقدام به خرید محصول نمایید.

در صورتی که وجه کسر شده، تا ۴۸ ساعت آینده به حساب شما بازگشت داده نشد با ما در تماس باشید.