اگر قالب یا افزونه ای از میهن وردپرس خریده اید می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید تا آنرا بصورت رایگان برای شما نصب کنیم.

توجه: تنها قالب ها و افزونه های فروشی نصب رایگان دارند.

نصب قالب ها و افزونه ها بستگی به شرایط کاری بخش پشتیبانی داشته و بین 1 تا 12 ساعت بعد از ارسال انجام خواهد شد. پس از نصب ، ایمیل اتمام کار از طرف کارمندان ما برای شما ارسال می شود.

توجه: با تکمیل این فرم شما تایید می کنید که تمامی اطلاعات هاست شما روی پوشه اصلی حذف خواهد شد.

این کد در ایمیل رسید خرید شما موجود است.

لطفا صبر کنید